Ana Sayfa > Finansal Konular > Proje Başlamadan Önce Follow AB_7CP_UKO on Twitter  |  RSS için tıklayınız RSS  |  RSS Nedir?  |  İletişim / Bilgi Edinme  |  Yardım  |  Site Haritası  |  English 
TÜBİTAK
FP7 içerisinde ara
 
Adım Adım 7.ÇP
İşbirliği Özel Programı
Fikirler Özel Programı
Marie - Curie
Kapasiteler Özel Programı
JRC (Ortak Araştırma Merkezi)
Açık Çağrılar
Ortak Arama Duyuruları
E - Öğrenme
7. ÇP Ekibi
Basında 7. ÇP
Destekler
7.ÇP Politika Araçları
E-Döküman
Ortak Teknoloji Girişimleri
Hakemlik
Finansal Konular
Proje Başlamadan Önce
Proje Başladıktan Sonra
7.ÇP Proje Yönetimi Bilgi Servisi
7.ÇP Yasal Konular ve Mevzuatlar Bilgi Serisi
Başarı Hikayeleri
Horizon 2020
A3.1 TABLOSUNUN DOLDURULMASI
A3.1 TABLOSUNUN DOLDURULMASI

Proje bütçe öngörüsü hazırlandıktan sonra koordinatör, EPSS’e (elektronik proje önerisi sunma sistemi) https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp adresinden ulaşabilir. Başvuru yapilabilmesi için doldurulması gereken form örneği için tıklayınız.

A3.1 Formu nasıl doldurulur?

Bu formun doldurulabilmesi için koordinatör herbir ortaktan bütçe öngörülerini alır ve yine herbir ortak için sağ üst köşedeki ortak numarasını (participant number) yazarak kayıt yapar.

Formda yer alan bütçe kalemleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde doldurulur:

1. “Personel Costs” (Personel masrafları) için herbir aktivite altında ne kadar adam/ay öngörülüyorsa, birim maliyet ile çarpılarak ilgili hücreye yazılır. (Ar-Ge projesi için, Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, yönetim (management) kalemleri için ne kadar; CSA (Coordination and Support) projesinde ise koordinasyon, destek, yönetim için ne kadar bütçe talep edileceği yazılır.

Adam-Ay Hesabı

Personel giderleri yazılırken, personelin nerede çalışacağı detayına kadar belirtmeye gerek yoktur; iş paketi kapsamında üstlenilecek görevleri yerine getirmek için toplam kaç adam/ay ihtiyacın olduğunun yazılması yeterli olacaktır.

Adam-ay, proje kapsamında yapılacak işler için harcanacak toplam emeği, işgünü ve mesai saatlerini baz alarak ay cinsinden belirleyen bir kavramdır.

Adam-ay öngörüsü yaparken en küçük iş biriminden başlanarak o iş paketi için ne kadar emek harcanması gerektiği tespit edilmelidir ve ülke için standart sayılabilecek 1 aylık çalışma hesap edilmelidir.

Örnek:
    Günlük Çalışma Saati: 8 saat
    Aylık Mesai Günü    : 22 Gün
    1 Adam/Ay           : 22 Gün x 8 saat = 176 saat
   
    - İş paketlerinden biri 11 bilgi günü düzenlemek olsun.   
    - Her bir bilgi günü için hazırlıklar, yolculuk, raporlama dahil ortalama 8 iş günü    harcandığı öngörülüyor.
   
    Bu durumda;
   
        8 iş günü x 8 mesai saati = 64 saat (1 Bilgi Günü İçin)
    64 saat   x 11 bilgi günü = 704 saat emek

    Yani;
    704 saat / 176 saat =  4 adam-ay harcanacaktır. 

2. “Subcontract“ (alt yüklenici): Şayet projeye alt yüklenici alınacaksa, hangi aktivite alanı içerisinde alt yüklenici ile sözleşme yapılacaksa, o aktivite alanı altına masrafı yazılır.

örnek: finansal denetim sertifikası alınabilmesi için yeminli mali müşavirle sözleşme yapılacaksa, bu masraf yönetim (management) altındaki "subcontract" kalemine yazılmalıdır.

3. “Other direct costs” (Diğer doğrudan masraflar) personel ve alt yüklenici haricindeki ekipman, seyahat, sarf malzeme gibi doğrudan masrafları içermektedir. Herbir aktivite alanı altına, öngörülen masraf yazılmalıdır.

Ekipman alımlarında dikkat edilmesi gereken konulardan biri amortismandır.

Proje kapsamında proje için alınacak ekipman amortismana tabi ise kurum/kuruluşun halihazırda uyguladığı amortisman sistemi aynen geçerlidir. Proje için alınmış olan ekipmanın amortisman gideri proje süresince gider olarak yansıtılabilir. Proje süresi ekipmanın amortisman ömründen kısa ise proje dışında kalan süre projede gider gösterilemez.

Projeden önce kuruma alınmış, amortismana tabi olan ve proje başladığında amortisman süresi devam eden, proje başladıktan sonra belli oranlarda veya tam kapasite ile projede kullanılmaya başlanan ekipmanın amortisman gideri projeye yansıtılabilir. Projede kullanıldığı oranda ve proje süresince bu uygulama geçerlidir.

4. “Indirect costs” (dolaylı masraflar): Personel masrafı ve diğer doğrudan masrafların toplamı alınır, ancak; alt yüklenici için belirtilen masraf dahil edilmemelidir. Bu toplam, kurum için belirlenen "dolaylı masraf oranı" (%60, %20, v.b.) ile çarpılır. Elde edilen miktar kurumun "overhead" payı (dolaylı masrafları)dır.
 
5. “Lump Sum, Flat Rate, Scale of Unit”: Sadece Uluslararası İşbirliği Ortak Ülkeleri (ICPC)'nden ortaklar dolduracaktır.

6. “Total Budget” (Toplam bütçe): Personel masrafları, alt yüklenici masrafları, diğer doğrudan masraflar ve dolaylı masrafların toplamıdır.

7. “Requested EC Contribution” (Avrupa Komisyonu’ndan talep edilen destek miktarı):
-RTD (Ar-Ge) faaliyetlerinin büyük şirketler için %50’si, kamu kurumu, üniversiteler,  KOBİ’ler ve kar amacı gütmeyen araştırma şirketleri için %75’i
-demonstrasyon faaliyetlerinin %50’si
-diğer faaliyetlerin %100’ü Avrupa Komisyonu tarafından karşılanır.

"Total budget"ta bulunan değer, belirtilen ilgili yüzdelerle çarpılarak "Requested EC contribution" bulunur.

8. “Total Receipt” (Toplam Gelir) kısmına ise, öngörülen proje geliri yazılır. Bu miktar, proje kabul edildiğinde Komisyon tarafından gönderilecek destek miktarından düşülecektir.

Projede, Komisyon tarafından gönderilecek destek dışında herhangi bir kaynaktan fon geliri öngörülmüyor ise, kesinlikle boş bırakılmalıdır.
18.12.2008
  Yazdır

Copyright 2008-2012 TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları. Her hakkı saklıdır. Görüşleriniz