Ana Sayfa > Finansal Konular > Proje Başladıktan Sonra Follow AB_7CP_UKO on Twitter  |  RSS için tıklayınız RSS  |  RSS Nedir?  |  İletişim / Bilgi Edinme  |  Yardım  |  Site Haritası  |  English 
TÜBİTAK
FP7 içerisinde ara
 
Adım Adım 7.ÇP
İşbirliği Özel Programı
Fikirler Özel Programı
Marie - Curie
Kapasiteler Özel Programı
JRC (Ortak Araştırma Merkezi)
Açık Çağrılar
Ortak Arama Duyuruları
E - Öğrenme
7. ÇP Ekibi
Basında 7. ÇP
Destekler
7.ÇP Politika Araçları
E-Döküman
Ortak Teknoloji Girişimleri
Hakemlik
Finansal Konular
Proje Başlamadan Önce
Proje Başladıktan Sonra
7.ÇP Proje Yönetimi Bilgi Servisi
7.ÇP Yasal Konular ve Mevzuatlar Bilgi Serisi
Başarı Hikayeleri
Horizon 2020
Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası
Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası

8 Mayıs 2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği" gereğince, Avrupa Birliği’nin 2007-2013 bütçe döneminde IPA Çerçeve Anlaşması ve bu Anlaşmaya dayanarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan sektörel anlaşmalar veya finansman anlaşmaları ile IPA kapsamındaki diğer Topluluk programları çerçevesinde ve finansmanı Avrupa Birliği veya Türkiye-Avrupa Birliği ortak finansmanı ile karşılanan Avrupa Birliği tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş Sözleşme Makamları ile Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi arasında imzalanan  sözleşmeler kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ve yapılacak işler Katma Değer Vergisinden (KDV) muaftır.

KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam:

KDV İstisna Sertifikası almak üzere AT Yüklenicilerinden;

a) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikâmetgahı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak) bulunanlardan imzaladıkları AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro’dan (1 milyon Avro dahil) az olanlar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na (İstanbul’da yerleşik AT Yüklenicileri İstanbul’da kurulu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükellefi iseler buraya, değilseler İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na), AT Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 1 (bir) milyon Avro’dan fazla olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na;

b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikâmetgahı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak) bulunmayanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuracaktır.

 


KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda İstenilen Belgeler:


Avrupa Komisyonu ile doğrudan imzalanan veya imzalanan bu tür sözleşmelere ortak olarak katılım sağlanan durumlarda KDV İstisna Sertifikası başvurusunda aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir.

a) Başvuru talep dilekçesi: Dilekçede, KDV İstisna Sertifikası talebi açıkça belirtilerek AT Yüklenicisi tarafından tarih, isim ve unvan yazılarak imzalanmalı ve dilekçeye iletişim bilgileri (adres, telefon, faks ve e-mail) yazılmalıdır.

Vergi Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılacak dilekçe taslağı için tıklayınız.


Gelir İdaresi Başkanlığı’na hitaben yazılacak dilekçe taslağı için tıklayınız.

b) Sözleşme, Ekleri ve Bütçe örneği: Sözleşme Makamı ile imzalanan sözleşmenin ve ekinde varsa bütçesinin bir örneğinin her sayfası, Sözleşme Makamı veya AT Yüklenicisinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi tarafından “aslının aynıdır” şeklinde ibare konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılarak imzalanmalıdır. Sözleşmenin tutarı, uygulamaya başlama ve sona erme tarihi, değişiklik yapma usulleri vb. hususlar sözleşmede yer almayıp eklerinde yer alıyorsa; sözleşmenin yanı sıra, bu ekler ve hibelere ilişkin olarak yapılan başvuruda yüklenici tarafından Sözleşme Makamına verilen başvuru belgeleri de aynı şekilde onaylanarak başvuru belgeleri arasına eklenmelidir.

AT Yüklenicisinin, konsorsiyum üyesi olarak AT Sözleşmesine ortak olması durumunda;
- konsorsiyum lideri ile Sözleşme Makamı arasında imzalanan sözleşme ve eklerinin,
- konsorsiyum lideri ve ortak arasında imzalanan ortaklık veya katılım anlaşmasının ve eklerinin,
- her bir ortağa sözleşmeden ayrılan bütçe payını gösterir bütçe tablosunun,
Sözleşme Makamı tarafından onaylı örneklerinin ibrazı gereklidir.

c) Bilgi Formunun aslı: Bu Tebliğ eki “Bilgi Formu", hem AT Yüklenicisi hem de Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. İmza atan kişilerin adı-soyadı ve unvanı ile imza tarihi mutlaka yer almalı, Bilgi Formu’ndaki bilgiler ile sözleşmedeki bilgiler aynı olmalıdır. Bilgi Formu’nda eğer elle doldurulan bölümler varsa Sözleşme Makamı’nca mutlaka paraflanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bilgi Formunda AT Yüklenicisini ilgilendirmeyen kısımlar varsa bu bölümlere “Yok” ibaresi yazılmalıdır.

 

Konsorsiyum üyesi ortak AT Yüklenicisi tarafından yapılacak başvuruda kendi adına düzenlenmiş ve Sözleşme Makamınca onaylanmış Bilgi Formunun bedel bölümünde, toplam sözleşme bedelinin yanı sıra kendisine ayrılan bütçe payı da yer almak zorundadır.

AT Sözleşmesindeki Değişikliklerde İstenilen Belgeler ve Yapılacak İşlemler:

Herhangi bir şekilde AT Sözleşmesinin süresinde, bedelinde, işe başlama tarihinde, AT Yüklenicisinin ve hibe yararlanıcısının unvanında, AT sözleşmesinin konusu ve numarasında Sözleşme Makamı tarafından değişiklik yapılması halinde, sözleşme süresi halen devam ediyorsa,

 

AT Yüklenicisi, mevcut KDV İstisna Sertifikası’nı değiştirmek için;
a)  değişikliğe ilişkin talep dilekçesi,
b) değişiklik ile ilgili Sözleşme Makamından alınmış kanıtlayıcı belgenin, AT Yüklenicisi gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi tarafından “aslının aynıdır” şeklinde ibare konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılarak imzalanmış bir örneği, ile ilk KDV İstisna Sertifikası başvurusu yaptığı makama (Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı) başvurması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı: İlkadim Cad. 06450 Dikmen/ ANKARA, +90 312 415 29 00,
http://www.gib.gov.tr

İlgili vergi dairesi başkanlığı iletişim bilgileri:
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=430

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası için başvuracak gerçek ya da tüzel kişiler için bağlayıcı olan "Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği"dir. Yukarıda verilen bilgiler özet bilgiler olup, sözkonusu Tebliğin dikkatlice okunarak başvuruların bu Tebliğe göre yapılması gerekmektedir.

20.08.2009
  Yazdır

Copyright 2008-2012 TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları. Her hakkı saklıdır. Görüşleriniz